Unlike the Feasibility Study in Business Plans, it is considered how to use existing resources in, most often, the next year by month. Business plans are based on strategic plans and include financial and non-financial elements. The realization of business plans can and should be monitored and this is the basis for the corrections of the business plans themselves, the organizational structure, and the strategic plans.

Example of business plan - 1

Example of business plan - 2

 


Za razliku od Studija izvodljivosti u Poslovnim planovima se razmatra kako upotrebiti postojeće resurse u, najčešće, narednih godinu dana po mesecima. Poslovni planovi se rade na osnovu strateških planova a sadrže finansijske i ne-finansijske elemente. Ostvarenje poslovnih planova može i treba da se prati i to je osnova za korekcije samih poslovnih planova, organizacione strukture ali i strateških planova.

U nastavku je prezentirano nekoliko primera kako izgledaju pojedini elementi poslovnih planova a više o ovoj temi možete pronaću u knjizi "Finansijske projekcije i poslovno upravljanje".

Primer biznis plana - 1

Primer biznis plana 2