Osnovne informacije o nastavi i polaganju ispita:

 • Od školske 2022/23. godine umesto predmeta "Internet i nove medijske tehnologije" izvodiće se nastava iz predmeta "Upravljanje Internetom"
 • Silabus predmeta možete preuzeti ovde.
 • Nastava će se odvijati u letnjem semestru.
 • Nastava neće biti organizovana na način: profesor predaje - studenti slušaju - ispit se polaže iz udžbenika.
 • Studenti će aktivno učestvovati u nastavi a tokom semestra će redovno biti organizovani testovi za proveru znanja iz obradjene nastavne materije.
 • Svaki student će izraditi najmanje jednu prezentaciju (Pristupni rad) o temi iz domena predmeta ili primeni IT u oblasti profesionalnog interesovanja studenta.
 • Termini za predavanja će, verovatno, biti četvrtak od 18:00 do 21:00 ili subota od 11:00 do 14:00, svake druge nedelje.
 • Na ispitu studenti će najpre raditi test u kome će zaokruživati jedan od tri ponudjena odgovora na 30 pitanja. Test će se ocenjivati ocenama od 5 do 8 a nakon testa studenti mogu odgovarati usmeno za veću ili manju ocenu.
 • Na ispitnim ceduljama su tri pitanja a studenti od toga biraju dva na koja bolje mogu pokazati svoje znanje (to ne znači da se može preskočiti neki deo ispitne materije (ne postoji “prvi, drugi i treći” deo iz kojih potiču prvo, drugo i treće pitanje na ispitnim ceduljama).
 • Treće pitanje se koristi ako postoji dilema da li je ocena prelazna ili da li je ocena srednja ili visoka.
 • Na ispitu je potrebno da o svakom pitanju govorite 5 (plus-minus 2) minuta o onome što piše na ispitnim ceduljama. Moguće je napraviti mali uvod ili nešto povezati ali odgovor mora da bude takav da se vidi da ste savladali celu ispitnu materiju.