AKTUELNO: 

* Naredno predavanje će biti u subotu  10. decembra od 11:00 do 14:00; tema: Prezentacije studenata:
   - Redefinisanje marketing miksa
   - Digitalni marketing modeli
   - Digitalni klijenti
   - Dizajniranje veb-sajtova kao deo digitalnog marketinga

* Jedna od predispitnih obaveza studenata je i izrada Prezentacije na jednu temu iz udžbenika. 
   - Prezentacija treba da ima 25-30 slajdova.
   - Prezentacije će studenti izlagati tokom semestra celoj grupi i imaće na raspolaganju 30-40 minuta.
   - Na kraju svakog poglavlja u udžbeniku se nalaze pitanja za samostalno testiranje i prezentacije treba da sadrže kvalitetne odgovore na ta pitanja jer će na bazi njih biti formirana pitanja za testove i usmeni ispit.
   - Neki studenti su već dobili teme a ostali će ih dobiti na narednom času.

 

* Za 17. decembar je planiran prvi Test a gradivo obuhvata prvih stotinak strana iz udžbenika.

 

 

 

 

Osnovne informacije o nastavi i polaganju ispita:

  • Silabus predmeta možete preuzeti ovde.
  • Nastava neće biti organizovana na način: profesor predaje - studenti slušaju - ispit se polaže iz udžbenika.
  • Studenti će aktivno učestvovati u nastavi a tokom semestra će redovno biti organizovani testovi za proveru znanja iz obradjene nastavne materije.
  • Svaki student će izraditi najmanje jednu prezentaciju (Pristupni rad) o temi iz domena predmeta ili oblasti profesionalnog interesovanja studenta.
  • Od predvidjenih 12 termina za predavanja 4-6 će biti posvećena praktičnoj primeni znanja a u tome će nam pomoći Andjelka Ducić, nekadašnji student generacije našeg fakulteta, koja se profesionalno bavi digitalnim marketingom.
  • Termini za predavanja će, verovatno, biti četvrtak od 18:00 do 21:00 ili subota od 11:00 do 14:00, svake druge nedelje.
  • Na ispitu studenti će najpre raditi test u kome će zaokruživati jedan od tri ponudjena odgovora na 30 pitanja. Test će se ocenjivati ocenama od 5 do 8 a nakon testa studenti mogu odgovarati usmeno za veću ili manju ocenu. 
  • Na ispitnim ceduljama su tri pitanja a studenti od toga biraju dva na koja bolje mogu pokazati svoje znanje (to ne znači da se može preskočiti neki deo udžbenika; ne postoji “prvi, drugi i treći” deo udžbenika iz kojih potiču prvo, drugo i treće pitanje na ispitnim ceduljama).
  • Treće pitanje se koristi ako postoji dilema da li je ocena prelazna ili da li je ocena srednja ili visoka.
  • Na ispitu je potrebno da o svakom pitanju govorite 5 (plus-minus 2) minuta o onome što piše na ispitnim ceduljama. Moguće je napraviti mali uvod ili nešto povezati ali odgovor mora da bude takav da se vidi da ste savladali celu ispitnu materiju.

 

Prezentacije sa predavanja:

   - Gostujući predavač: Andjelka Ducić

      * Prezentacije:
            Digitalni marketing 1
            Digitalni marketing 2 

      * Preporučeni linkovi za učenje:
           - za analizu brzine sajta
           - za praćenje trendova u ključnim rečima i Google pretragama
           - Google analitika sajta
           - Google notifikacije
           - Google akademija za dalje ucenje
           - socialmediaexaminer.com
 
          - facebook.com/business/learn
 
          - hubspot.com/resources/courses

    - Prezentacije studenata:

       * Odredjenje digitalnog marketinga
       * Upotreba Internet alata za različite ciljeve u digitalnom marketingu
       * Digitalni marketing modeli
       * ....

 

Ispitna pitanja:

- uskoro