• Od školske 2022/23. godine studenti doktorskih studija FPN-a moći će da biraju predmet "EKONOMIJA INFORMACIJA".
  • Nastava će se, verovatno, odvijati u formi konsultacija.
  • Predmet je, pre svega, namenjen studentima doktorskih studija koji:
    • poseduju nadprosečno znanje iz oblasti ekonomije i informatike,
    • imaju ambiciju da uče savremena saznanja i istražuju novine u oblasti ekonomije informacija, i
    • nameravaju da prijave i izrade doktorsku disertaciju iz oblasti ekonomije informacija.

 

Silabus predmeta:

- Ekonomija informacija