I made the first financial model in 1989, for the analysis of the financial statements.

In the following year, I did the same for the financial analysis of investments.

Soon I made similar financial models for both estimating the value of the company and making annual (per month) business plans. You can find more about this in the book "Financial projections and business management" (translation will be available soon).

"Follow the Free" and "Fed the Web first" are 2 of 10 recommendations described in the book "New Rules for a New Economy" (Kevin Kelly). It was one of my motives to attach a free book and software for financial projections on this site. Of course, the attached files can be successfully used only by those who have sufficient knowledge of finances.

The first two attached files represent the simplest possible models that can serve for most cases. If the requirements are more complex then more complex models must be used. The third file, the one that relates to the financial aspects of business plans, is a "full" version from which "unnecessary" parts must be "cut" to leave only those that are relevant to each particular business plan case.

Financial model for investment analysis - FREE

Financial model for DCF valuation - FREE

Financial model for business plan - FREE

 


Prvi finansijski model napravio sam još 1989. godine i to za analizu finansijskih izveštaja. 

Naredne godine sam to isto uradio i za analizu finansijske opravdanosti investicija.

Ubrzo sam napravio slične finansijske modele i za procenu vrednosti preduzeća i izradu godišnjih (po mesecima) poslovnih planova. Više o svemu ovome možete pronaću u knjizi "Finansijske projekcije i poslovno upravljanje".

Kevin Keli je u knjizi "Nova pravila za novu ekonomiju" opisao 10 preporuka-saveta od kojih ću ovde citirati dva: "Follow the Free" i "Fed the Web first". To mi je bio jedan od motiva da na ovom sajtu postavim knjigu i softver za finansijske projekcije. Naravno, priložene fajlove uspešno mogu koristiti samo oni koji imaju dovoljno znanja o finansijama. Finansijski modeli, ipak, omogućavaju samo izračunavanja a analiza i zaključivanje su složeniji poslovi koji se ne mogu automatizovati. 

Od priloženih fajlova prva dva predstavljaju najjednostavnije moguće modele koji mogu da posluže za većinu jednostavnijih slučajeva analize. Ako su zahtevi složeniji onda se moraju koristiti i složeniji modeli. Treći fajl, onaj koji se odnosi na finansijske aspekte poslovnih planova, je "full" verzija od koje se u realnosti samo polazi i "seku" se nepotrebni delovi da bi ostali samo oni koji su bitni za svaki konkretni slučaj izrade biznis plana.

FInansijski model za analizu investicija - FREE

Finansijski model za procenu vrednosti preduzeća - FREE

Finansijski model za biznis planove - FREE

Set finansijskih modela (na srpskom)